Když někdo ubližuje dítěti

V první řadě záleží na tom, kdo dítěti ubližuje a jakým způsobem. Pokud pouze jeden z rodičů, třeba otec, matka může pro dítě hodně udělat. Horší je situace, když dítěti ubližují oba rodiče.
Pedagogové a výchovní poradci by měli věnovat zvýšenou pozornost dětem, které vyrůstají v problematických rodinách.
velký deštník
Mluvte s nimi
S postiženými dětmi je třeba mluvit a povzbuzovat je, aby se se svými bolestnými zážitky svěřily. Nejdřív je třeba získat jejich důvěru. Tyto děti bývají vystrašené a uzavřené, bojí se o své situaci mluvit. Čím horší ubližování doma prožívají, tím hůře se jim o tom mluví. Pokud však nedostanou možnost svoje problémy vyjádřit, pocity křivdy a ublížení narůstají.

Pokud dítěti ubližuje jeden z rodičů
Druhý rodič by se měl snažit těžkou situaci v rodině dítěti vysvětlit. Je třeba použít vhodnou formu, vhodný jazyk a dobře zvolit dobu. Jestliže je otec závislý na alkoholu, matka může dětem vysvětlit, že je tatínek nemocný. Neměla by si před dětmi na otce stěžovat a mluvit o něm špatně. Tím jen bolest dětí prohlubuje. Zvláště synové nesou těžce, když matka před nimi otce znevažuje. Dcerám zase ubližuje, když otec ponižuje matku a chová se k ní hrubě.

Pomoc potřebuje celá rodina
Nestačí pomáhat jen dítěti. Je třeba řešit nepříznivou situaci v celé rodině. Snaha oddělit dítě od rodiny by byla jen zdrojem dalšího utrpení. Dítě potřebuje oba rodiče. Pořád je lepší nechat je v problematické rodině, než ho o ni úplně připravit. Předání do pěstounské péče nebo dokonce do dětského domova by mělo následovat jen v krajním případě.

Nepodceňujte běžné dětské starosti
Nejde jen o mimořádné situace ublížení. Dospělí bývají sami sebou tak zaujati, že nejsou schopni vnímat každodenní bolesti a problémy dětí. Jsou přesvědčeni, že jejich děti mají všechno a měly by být spokojené. Dospělým jde hlavně o peníze a hmotné záležitosti. Předpokládají, že dětem jde o totéž. Děti potřebují především lásku, pozornost, přijetí, porozumění, zájem.
dítě mezi vlaky
Šikana v dětském kolektivu
Dětem neubližují jen dospělí, ale také vrstevníci. Může jít o výsměch, ponižování nebo dokonce fyzické násilí. Dítě to před rodiči a vychovateli často tají. Rodiče by měli dítěti pozorně naslouchat.  Pokud se dítě bojí chodit do školy, měli by pátrat po důvodu. Je dobré dítě naučit, jak se v takových situacích zachovat a kde hledat pomoc. Děti bez rodinné podpory bývají častým terčem ubližování a zneužívání ze strany vrstevníků nebo jiných dospělých. Pokud má dítě oporu v rodičích a může s nimi kdykoliv počítat, dokáže se snadněji ubránit a vyhledat pomoc dospělých.

Jít s dítětem nakupovat…

Nejedná se pouze o hračky, jedná se samozřejmě také o sladkosti a podobné věci. Děti si mnohdy myslí, že si ukážou prstem a maminka nebo tatínek koupí. Ale důležité je, jak se k tomu stavíte vy. Koupíte hračku nebo sladkost pouze za odměnu? Takže svému dítěti řeknete: ,,A zasloužíš si to? Když budeš hodný, tak ti to koupím.“ No, a co když se potom stane, že vaše dítě bude hodné pořád? Je samozřejmě pravdu, že tuto větu používáme téměř všichni.

chlapec s autíčky u stromu
Rovněž je ale důležité dítěti vysvětlit, jakou to má hodnotu, že to stojí penízky, a že abyste mu to mohli koupit, chodíte právě proto do práce. Dítě by se mělo naučit chápat, že ani potraviny ani hračky nejsou zadarmo. I u oblečení je to nutné. Je totiž potřeba, aby si dítě materiálních věcí vážilo, a aby nepředpokládalo, že když si to autíčko úmyslně rozbije, stejně dostane nové.

špinavý chlapec s nanukem
Také můžete zkusit dělat kompromisy. Jste v obchodě a vaše dítě si bere kokino, které stojí opravdu zbytečně moc peněz. Navrhněte mu, že mu sladkost koupíte, ale že tohle je příliš drahé, ať si vybere něco jiného (nejlépe mu ukažte, ze které oblasti, aby to vyhovovalo vaši cenové relaci). Buď na to přistoupí, nebo se začne vztekat. Jestliže nastane ta horší varianta, buďte neústupní a nekupujte nic.  Dítě si potom uvědomí, že mohlo mít alespoň něco a teď nemá vůbec nic.

Je potřeba vést dítě trošku ke skromnosti i přesto, že to vaše finanční situace přímo nevyžaduje. Možná si teď můžete dovolit kupovat dražší věci, které vaše dítě chce, ale situace se může kdykoliv změnit a vy můžete přijít o práci, čímž se sníží váš dosavadní životní standard. Pak si s nimi teprve užijete.

Dalším důvodem je to, že přeci nechcete mít rozmazlené dítě, které si myslí, že z vás vydoluje cokoliv, co si umane. Výchovou se snažíme dítě připravovat na jejich budoucnost, a tou je dospělí život. Měli by vědět a být připravení na to, že nebudou mít nikdy všechno, a že je mnohdy bude stát hodně úsilí, než dostanou něco, co si moc přejí. Musí být připraveni na to, že jim nic nespadne do klína tak lehce, jako tomu bylo třeba právě v době dětství.